TFP

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu (TFP)

Model pracy w obrębie nurtu psychoterapii psychodynamicznej, ukierunkowanej na leczenie zaburzeń osobowości.

TFP łączy podejście psychodynamiczne ze strukturą i określonym settingiem. Cele leczenia to zmiana osobowości mająca odzwierciedlenie

w funkcjonowaniu pacjenta i satysfakcji w jego życiu interpersonalnym i zawodowym jak też poprawie objawowej.

 

TFP rozwijana jest przez klinicystów i pracowników naukowych z Instytutu Zaburzeń Osobowości Weil Cornell Medical University i jest poparta

empirycznymi dowodami terapią wg kryteriów sekcji 12 ( psychologia kliniczna) Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

TFP bazuje na psychodynamicznym modelu relacji z obiektem w psychologicznym funkcjonowaniu. Psychoterapia skupia się na zinternalizowanych

obrazach self ( siebie) i innych, które organizują interpersonalne doświadczenie pacjenta. Wyolbrzymione,  zniekształcone i nierealistyczne wewnętrzne

obrazy self i innych, charakterystyczna dla poważnych zaburzeń osobowości, współwystępują z problemami z regulacją nastroju i z relacjami

interpersonalnymi. Celem leczenie jest modyfikowanie tych zinternalizowanych wzorców relacji poprzez eksplorowanie ich wtedy, gdy aktywują się w relacji

terapeutycznej i innych relacjach interpersonalnych pacjenta. Ostatecznym celem psychoterapii jest stworzenie bardziej stabilnego, realistycznego i lepiej

zintegrowanego przeżycia siebie i innych, co prowadzi do poprawy w funkcjonowaniu interpersonalnym i w adaptacji do życia.

 

TFP i dynamiczną terapią, w której zmiana dokonuje się poprzez skoncentrowanie się na relacjach przeniesieniowych i pozaprzeniesieniowe, jak również

poprzez proces interpretacyjny stworzony na potrzeby pracy terapeutycznej.

 

SKONTAKTUJ SIĘ
Twoja wiadomość została wysłana, dziękujemy.